Komendy Graczy

/pomocWyświetla pomoc z poniższymi komendami w grze
/discordWyświetla link z zaproszeniem do naszego serwera Discord
/komendyWyświetla komendy podstawowe dla graczy
/działkaWyświetla komendy do zarządzania działkami
/warpPrzenosi do wybranego z listy ważnego miejsca w grze
/komendyvipWyświetla komendy dla rangi VIP
/komendysvipWyświetla komendy dla rangi SVIP
/gildiaWyświetla komendy do zarządzania gildiami
Komendy do pomocy
/kit startowyPobiera kit startowy dla rangi Gracz
/kit vipPobiera kit startowy dla rangi VIP
/kit svipPobiera kit startowy dla rangi SVIP
/kit jedzeniePobiera kit startowy z dodatkowym jedzeniem
Komendy do pobrania pakietów startowych
/spawnTeleportacja do SPAWNu
/rtpTeleportacja do losowego miejsca na świecie
/ustawdomUstawia punkt DOM w miejscu gdzie stoisz
/domTeleportacja do punktu DOM
/afkInformacja że gracza nie ma przy komputerze
/msg <nick> <wiadomość>Wysyła prywatną wiadomość
Podstawowe komendy
/kupWyświetla możliwe opcje zakupu rang i aktualne ceny
/kupvip3dKupuje rangę VIP na 3 dni
/kupvip7dKupuje rangę VIP na 7 dni
/kupvipKupuje rangę VIP na stałe
/kupsvip3dKupuje rangę SVIP na 3 dni
/kupsvip7dKupuje rangę SVIP na 7 dni
/kupsvipKupuje rangę SVIP na stałe
Komendy dotyczące zakupu rang VIP i SVIP
/głodekUzupełnienie głodu
/naprawNaprawia item
/kapeluszZakłada dany blok na głowę
/tpblokBlokada teleportacji
/stółUruchamia stół rzemieślniczy
Komendy dodatkowe dla rangi VIP
/głodekUzupełnienie głodu
/naprawNaprawia item
/kapeluszZakłada dany blok na głowę
/tpblokBlokada teleportacji
/stółUruchamia stół rzemieślniczy
/uzdrówUzdrawia gracza
/skrzyniakresuPrzenośna sskrzynia kresu
/nickZmienia nick gracza
/powrótPowrót do miejsca śmierci
Komendy dodatkowe dla rangi SVIP
/działka usuńUsuwa Cię z działki
/działka dodajgracza <nick>Dodaje współwłaściciela do działki
/działka usuńgracza <nick>Usuwa współwłaściciela
/działka ukryjblokUkrywa blok do stworzenia działki
/działka pokażblokDziała odwrotnie do komendy /działka ukryjblok
Zarządzanie działkami – podstawowe komendy
Pobierz pakiet startowy (/kit startowy) i postaw blok ‘Twoja działka’ w miejscu gdzie chcesz stworzyć działkę
Dodaj siebie do działki komendą /działka dodaj
/gildia stwórz <nazwa>Tworzy nową gildię
/gildia zaproś <nick>Wysyła zaproszenie do gildii
/gildia takAkceptuje zaproszenie
/gildia nieOdrzuca zaproszenie
/gildia chat onWłącza chat gildii
/gildio chat offWyłącza chat gildii
/gildia wyrzuć <nick>Wyrzuca gracza z gildii
/gildia nazwa <nowa_nazwa>Zmienia nazwę gildii
/gildia listaWyświetla listę gildii
/gildia info <nazwa_gildii>Wyświetla inrmacje o gildii
Komendy do zarządzania gildiami
/sklep stwórz <nazwa_sklepu> <rozmiar 9, 18, 27…>Tworzy nowy sklep
/sklep usuń <nazwa_sklepu>Usuwa sklep
/sklep nazwa <stara_nazwa> <nowa_nazwa>Zmienia nazwę sklepu
/sklep przenieś <nazwa_sklepu>Przenosi sklep w miejsce gdzie się znajdujesz
/sklep rozmiar <nazwa_sklepu> <rozmiar>Zmienia rozmiar sklepu – wielokrotność liczby 9
/sklep właściciel <nazwa_sklepu> <nick>Zmienia właściciela sklepu
/sklep gui <nazwa_sklepu>Otwiera GUI z ustawieniami sklepu
Komendy do zarządzania sklepami