Regulamin

Na serwerze gramy 4Fun więc przestrzeganie poniższego regulaminu jest wymagane od wszystkich graczy bez wyjątków. Graj i daj grać innym!

Zabrania się:
1. Poniżania innych graczy na serwerze, oraz wpływanie na ich godność osobistą.
2. Głoszenia mowy nienawiści. Propagowania poglądów rasistowskich, dotyczących orientacji seksualnej, religijnych i politycznych.
3. Oszukiwania innych osób, szerzenie nieprawdziwych informacji, które mogą być używane w celu własnych korzyści bądź dowartościowywania się.
4. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów. Reklamy są karane blokadą konta.
5. Wyłudzania informacji, prób przejęcia konta innych graczy, oraz wszelkie inne metody wyłudzeń.
6. Wykorzystywania błędów w grze/używania cheatów.
7. Handlu rzeczami, czasem zakupionymi na serwerze za prawdziwe pieniądze. Tego samego dotyczy się dostęp do konta.
8. Posiadania więcej niż jednego konta. Multikonta są zabronione i karane lecz w przypadku zgłoszenia go z odpowiednim powodem mogą zostać dozwolone.

Administracja serwera ma prawo zbanować gracza bez podania przyczyny ze względu na utrzymanie dobrej opinii serwera. Niestosowanie się do ostrzeżeń całej administracji może zakończyć się usunięciem gracza lub całkowitą blokadą konta.
Każdy administrator, bądź osoba z inną rangą umożliwiającą dawanie kar, może ukarać gracza za nieprzestrzeganie regulaminu. Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.
Prosimy stosować się do właściwych podstaw samozachowawczych, oraz wykazywać się odpowiednią kulturą osobistą. Powyższe zasady obowiązują na chacie gry jak i na serwerze Discord.

Gracz, który posiada rangę Budowniczy lub Gildia może zostać pozbawiony tej rangi po nieaktywności na serwerze dłuższej niż 30 dni.